KOMPETENCAT TONA

Innovation Edge Shpk

Objektiv

Objektiv

Jemi partner te klienteve tane ne ndertimin e projekteve te perbashketa.

Pershtatje

Pershtatje

Innovation Edge udhehiqet nga nje ekip referimi dhe nje rrjet profesionistesh me aftesi te ndryshme.t

Skuader

Skuader

Metoda jone e punes bazohet ne kompetencen e ekipeve dhe ne pervojen menaxhuese te menaxhereve te projektit.

Garantojme

Konsulence marketing dhe support strategjik.

Menaxhojme

Procesin e komunikimit.

Nderlidhim

Kompetencat e marketingut dhe zhvillimin teknologjik.

Ofrojme

Mbeshtetje dhe asistence te vazhdueshme.

Bashkepunojme

Me partnere lokale dhe globale.m