What We Do

Objektiv

Jemi partner te klienteve tane ne ndertimin e projekteve te perbashketa.

Pershtatje

Innovation Edge udhehiqet nga nje ekip referimi dhe nje rrjet profesionistesh me aftesi te ndryshme.

Skuader

Metoda jone e punes bazohet ne kompetencen e ekipeve dhe ne pervojen menaxhuese te menaxhereve te projektit.

KOMPETENCAT TONA

Innovation Edge Shpk

  • GARANTIM
  • MENAXHIM
  • NDERLIDHJE
  • OFRIME
  • BASHKEPUNIME